کارخانه مستقیم se kaise sanitizer liya gaya

  • خانه
  • /
  • کارخانه مستقیم se kaise sanitizer liya gaya
آموزش زبان هندیبلوگلKaise kyun yeh hua چطور این اتفاق افتاد؟ (الف) اسمهای مفرد مذکر که با حرف "الف" ختم میشوند برای تشکیل فرم غیر مستقیم خود "الف" آخرشان را به (اِ) عوض میکنند، مانند؛ Ke liye Se Mein Tak Par Ka/ke /ki Ra/re/riآموزش زبان هندیبلوگلKaise kyun yeh hua چطور این اتفاق افتاد؟ (الف) اسمهای مفرد مذکر که با حرف "الف" ختم میشوند برای تشکیل فرم غیر مستقیم خود "الف" آخرشان را به (اِ) عوض میکنند، مانند؛ Ke liye Se Mein Tak Par Ka/ke /ki Ra/re/riآموزش زبان هندیبلوگلKaise kyun yeh hua چطور این اتفاق افتاد؟ (الف) اسمهای مفرد مذکر که با حرف "الف" ختم میشوند برای تشکیل فرم غیر مستقیم خود "الف" آخرشان را به (اِ) عوض میکنند، مانند؛ Ke liye Se Mein Tak Par Ka/ke /ki Ra/re/riتماس با تامین کننده
آموزش زبان هندیبلوگلKaise kyun yeh hua چطور این اتفاق افتاد؟ (الف) اسمهای مفرد مذکر که با حرف "الف" ختم میشوند برای تشکیل فرم غیر مستقیم خود "الف" آخرشان را به (اِ) عوض میکنند، مانند؛ Ke liye Se Mein Tak Par Ka/ke /ki Ra/re/riتماس با تامین کننده
آموزش زبان هندیبلوگلKaise kyun yeh hua چطور این اتفاق افتاد؟ (الف) اسمهای مفرد مذکر که با حرف "الف" ختم میشوند برای تشکیل فرم غیر مستقیم خود "الف" آخرشان را به (اِ) عوض میکنند، مانند؛ Ke liye Se Mein Tak Par Ka/ke /ki Ra/re/riتماس با تامین کننده
pre:نمونه های استخدام زمین برای شرکت تولید صابونnext:ضد عفونی کننده های شرکت های بین المللی